گروه تولیدی، صنعتی اسمی

گروه تولیدی، صنعتی اسمی - تولید انواع اسفنجهای سبک

تولید انواع اسفنجهای سبک
بصورت بلوک - ورق - رول - شانه تخم مرغی (آکوستیک)

گروه تولیدی، صنعتی اسمی -تولید انواع فومهای پلی اتیلن

تولید انواع فومهای پلی اتیلن

بصورت شیت – رول و لوله های تو خالی و تو پر

گروه تولیدی، صنعتی اسمی - تولید انواع اسفنجهای فیلتری و عایق

تولید انواع اسفنجهای فیلتری و عایق
تولید انواع اسفنج های فیلتری و عایق های حرارتی و برودتی

گروه تولیدی، صنعتی اسمی - تولید انواع قطعات  از جنس اسفنج و فوم

تولید انواع قطعات
از جنس اسفنج و فوم در اندازه های مختلف و اشکال هندسی گوناگون بصورت پشت چسبیدار و ساده
گروه تولیدی، صنعتی اسمیCopyright ã 2006-2011     ESMICO.com   -   All Rights Reserved

 Designed by B.M.Aliha