این گروه قادر به تولید انواع اسفنج های فیلتری با سلولهای درشت و ریز جهت صنایع فیلتر سازی – صنایع تهویه و خانگی در اندازه ها و سایزها و ضخامتهای مختلف می باشد .
 

   
   
   
 
همینطور این گروه قادر به تولید انواع فومهای عایق حرارتی و برود تی در سایز ها و ضخامت ها و قطعات مختلف بصورت لوله ای و رول می باشد .
 نمونه هایی از فومهای عایق جهت نگهداری دمای محیط