این گروه قادر به تولید انواع قطعات اسفنجی و فوم جهت مصارف تمامی صنایع در اندازه و سایز و اشکال هندسی گوناگون بصورت پشت چسبدار و یا ساده می باشد .