این گروه قادر به تولید انواع فومهای پلی اتیلن بصورت شیت ، رول – لوله های تو خالی و تو پر و قطعات مختلف می باشد .
 
هنگام لامینت کردن پلی اتیلن برای ضخامتهای بالا هنگام تولید فوم پلی اتیلن
 
 
پلی اتیلن بصورت لوله های توخالی و   پر در اندازه های مختلف    فوم پلی اتیلن رول شده در ضخامتهای مختلف
 
 
فوم پلی اتیلن رول شده جهت صنایع بسته بندی لوازم و تجهیزات الکترونیکی
 
 
نمونه ای از موارد مصرف در صنعت داروسازی نمونه ای از موارد مصرف در صنعت  لوازم الکترونیکی و خانگی